TOYOTA 5FG30 3 Ton Gas/LPG Forklift

✅️ Type✔️Gasonline
✅️ Manufacturer✔️TOYOTA
✅️ Capacity✔️3 Ton
toyota-logo