TOYOTA 5FG18(173) 1.8 Ton Gas/LPG Forklift

✅️ Type✔️Gasonline
✅️ Manufacturer✔️TOYOTA
✅️ Capacity✔️1.8 Ton
toyota-logo